45 Günde EASA onaylı PPL Sertifika Programı

45 Günde EASA onaylı PPL Sertifika Programı.

Gereksinimler:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Lise mezuniyet belgesi
  • B1  (Intermediate) İngilizce Seviyesine sahip olmak.

Kısa bir süre için 7.000 € Euro.